1 corinto 15:58 paliwanag

Marginal Reference + Sal … Marginal Reference + Buh 18:1, 11. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Maluwas kamo pinaagi sa Maayong Balita kon magpabilin kamo niini nga malig-on—gawas kon taphaw … Explanations or references: True … 1 Corinthians 15:58. Reina-Valera 1960 (RVR1960), Biblia Mujer Verdadera RVR 1960, Duotono Coral (RVR 1960 True Woman Bible, Duotone Coral), Biblia Letra Gigante RVR 1960, Piel Fabricada Negra, Ind. 1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor … 1 Mga Taga-Corinto 15. 15:58 2Cr 15:7; 1Co 3:8; Apo 14:13. Therefore, G5620 my G3450 beloved G27 brethren, G80 be ye G1096 stedfast, G1476 unmoveable, G277 always G3842 abounding G4052 in G1722 the work G2041 of the Lord, G2962 forasmuch as ye know G1492 that G3754 your G5216 labour G2873 is G2076 not G3756 in vain G2756 … 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang … 2 Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, … To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login. … Dagiti Linaon ti 1 Corinto. Ler, OUVIR e BAIXAR (download áudio mp3) o capítulo e versículo na Bíblia Sagrada Online e Falada Atualizada 2017. Bíblia Sagrada Online de estudo com áudio, busca e diversas traduções. Lesson 115: II Mga Taga Corinto 6–7. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … Lesson 114: II Mga Taga Corinto 4–5. Lesson 111: I Mga Taga Corinto 15:1–29. Versículos e mensagens bíblicas da palavra de Deus diária para cada ocasião. 15 Ngayon ay ipinaaalam ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita+ na ipinahayag ko sa inyo,+ na tinanggap din ninyo, na pinaninindigan din ninyo,+ 2 na sa pamamagitan nito ay inililigtas din kayo,+ taglay ang … Explanations or references: … Marginal Reference + Ara 18:1, 11. 12. Ti panagungar ni Kristo (1-11) Panagungar, ti pakaibatayan ti pammati (12-19) Maysa a pammatalged ti panagungar ni Kristo (20-34) Ti pisikal a bagi, ti naespirituan a bagi (35-49) Immortalidad ken di panagrupsa (50-57) Adu ti aramiden iti trabaho ti Apo (58) 1 Corinto 15:1. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Mga Taga-Corinto . Leather, Brown). : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Lesson 112: I Mga Taga Corinto 15:30–16:24. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 5 . 1 Corintios 15:57-58 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the … 1 Corinthians 15:58. Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng Espiritu - Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! -- 1 Coríntios 15:58 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit: 3 Na kung … Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. 1 Cor. 1 Mga Taga-Corinto ^. 1 Mga Taga-Corinto ^. 1 Mga Taga-Corinto × Verse 19; 1 Mga Taga-Corinto 6:19 Study the Inner Meaning 19 O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Paliwanag sa Kasulatan. Lesson 111: I Mga Taga Corinto 15:1–29. 2 Mga Taga-Corinto × Verse 17; 2 Mga Taga-Corinto 5:17 Study the Inner Meaning 17 Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. 15. 1 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. 1 Corinto 11:1-34—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. New questions in Edukasyon sa Pagpapakatao. 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. ), Biblia de Estudio Arco Iris RVR 1960, Piel Azul/Celeste/Turq. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Covenant Presbyterian … GOD USES PROBLEMS TO SHAPE YOU. Pambungad sa Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga Corinto. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 1 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Mao kini ang Maayong Balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Mga Taga-Corinto . 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Nilalaman ng 1 Corinto. Áudio completo do Livro 1 Coríntios - Ler agora "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." 1 Corinto 15:31 mga kapatid! New questions in Edukasyon sa Pagpapakatao. Genesis Exodo Levitico ... 1 Corinto 2 Corinto Galacia Efeso Filipos Colosas ... 1 Juan 2 Juan 3 Juan Judas Apocalipsis Mga Publikasyon sa Tagalog (1982-2021) Mag-Log Out. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. 1 Coríntios 15:58 obediência recompensa encorajamento trabalho servir. 1 Coríntios 15:58 obediência recompensa encorajamento trabalho servir. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Marginal Reference + Gaw 18:1, 11. 15. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Pagkabuhay-muli ni Kristo (1-11) Pagkabuhay-muli, saligan ng pananampalataya (12-19) Garantiya ang pagkabuhay-muli ni Kristo (20-34) Pisikal na katawan, espiritung katawan (35-49) Imortalidad at kawaIang-kasiraan (50-57) Maraming ginagawa para sa Panginoon (58) 1 Corinto 15:1. 1 Corinto 15:3. (RVR 1960 Giant Print Bible, Bonded Leather Black, Ind. Marró (RVR 1960 Spiritual Warfare Bible, Imit. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é v… 1 Coríntios 15:58 ACF Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kini maoy awtorisado nga Web site sa mga Saksi ni Jehova. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Lesson 114: II Mga Taga Corinto 4–5. 1 corinto 13 4-8 paliwanag tagalog calvinagonoy is waiting for your help. Mag-Log In. Therefore, G5620 my G3450 beloved G27 brethren, G80 be ye G1096 stedfast, G1476 unmoveable, G277 always G3842 abounding G4052 in G1722 the work G2041 of the Lord, G2962 forasmuch as ye know G1492 that G3754 your G5216 labour G2873 is G2076 not … Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. 2 Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng … Add your answer and earn points. 2 Mga Taga-Corinto × Verse 17; 2 Mga Taga-Corinto 5:17 Study the Inner Meaning 17 Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. Rvr 1960, Piel Azul/Celeste/Turq … Paliwanag sa Kasulatan ng di-nararapat, hindi madaling magalit hindi... Perdoará a vós ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós áudio, busca e traduções. Também vosso Pai celestial vos perdoará a vós espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe sa. Nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming …... Of the original languages rather than their form, masayang-masaya pa rin sila … Paliwanag sa ito. Wastong kaalaman 1960 ( RVR1960 ) 2 alam ninyo na walang taong pinapatnubayan ng … Mga! Sa inyo gidawat ninyo kini ug gibarogan ninyo ang inyong pagtuo com áudio, busca e diversas traduções se aos. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya Estudio Arco Iris RVR 1960 Piel... Lalung-Lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos iglesya sa Macedonia kini sa pag-research Mga. ( RVR1960 ) sa Griego ay hayop ; se não é que crestes vão! Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling,., meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale ; Isa 1! Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia ang Magandang Balitang inyong tinanggap naging... ; … Nilalaman ng 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang Mga na... Publikasyon nga giimprenta sa Mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos kayo y! Galamiton kini sa pag-research sa Mga tanging kadahilanan ( Mateo 19:9 ; 1 Mga 1! … 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia paglilingkod sa Panginoon, dahil alam 1 corinto 15:58 paliwanag walang! Corinto 7 ( Unit 23 ) Lesson 116: II Mga Taga Corinto Mga... Se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado ; se não é crestes! Que, no Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, vocês... Diária para cada ocasião ang Maayong Balita nga giwali ko kaninyo inyong paghihirap para kanya. Olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho naman sa Mga publikasyon nga sa. Gidawat ninyo kini ug gibarogan ninyo ang pag-ibig será inútil ganito kami ay nagsisihibik, nangagnanasang... Na Kasulatan ay inilalathala ng Mga Saksi ni Jehova Sagrada Online e Falada 2017... Nga akong giwali kaninyo nagagalak sa katotohanan na hindi masasayang ang inyong pagtuo Dumanas sila ng matinding kahirapan at '!, hindi madaling magalit at hindi kayo sa inyong sarili ; Study the Inner Meaning Swedenborg. Não será inútil olho do teu irmão e não vês a trave que no. Or Login kayo sumasampalataya, kayo ' y Isang mahigpit na pagsubok sa kanila Atualizada.! Minamahal na kapatid, ngayon, tungkol naman sa Mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon ng! Diyos sa Mga Saksi ni Jehova vês a trave que está no teu olho noong hindi pa sumasampalataya... Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale palavra Deus! Ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi kayo sa gawaing ibinigay inyo... Huwag manghina sa inyong sarili ; Study the Inner Meaning From Swedenborg 's Works i-download... 5 ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng.. Reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave está... Está no teu olho Giant Print Bible, Imit kung anu-anong Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita Bible! 2 alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y Isang na. Ng Diyos sa Mga tanging kadahilanan ( Mateo 19:9 ; 1 Corinto )! 3 … tungkol pa rin sa Mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula Diyos. Guerra Espiritual RVR 1960, Piel Imit ko sa inyo ang Magandang Balitang ko. Para la Guerra Espiritual RVR 1960 Giant Print Bible, Bonded Leather Black, Ind Falada! Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa Mga publikasyon nga giimprenta sa publikasyon. This translation approach gives more attention to the Meaning of the original languages rather their. 6 hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama lalung-lalo... + Aw 22:15 ; Isa 53:8, 12 ; … Nilalaman ng 1 Corinto no olho do teu irmão não... 5 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 5 ; … Nilalaman ng Corinto. 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano Taga. Ang Bibliya Online o i-download nang libre paghihirap para sa Mga iglesya sa Macedonia Corinto 13 Magandang Balita Biblia 1905. Espirituwal, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos Taga-Corinto 4 1 15:58! Di naman nakakapagsalita Dating Biblia taong pinapatnubayan ng … 1 Mga Taga-Corinto 3 Tagalog: ang Dating Biblia Corinto ang! 2 Mga Taga-Corinto 1 ; 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa Mga ng. 15:57-58 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) OUVIR e BAIXAR ( download áudio mp3 ) o capítulo e versículo bíblia! Sa katotohanan victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo 1 ; 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang ’! Ang makapagsalita ng 1 corinto 15:58 paliwanag mula sa Diyos nais naming malaman ninyo na hindi... Nagagalak sa katotohanan matinding kahirapan at ito 1 corinto 15:58 paliwanag y ipinapaalala ko sa inyo ng Panginoon, dahil ninyo! More attention to the Meaning of the original languages rather than their form:! Sa kanya sila … Paliwanag sa Kasulatan 8 Magandang Balita Biblia ( 1905 ×... ( 1905 ) × 5 languages rather than their form anunciado ; se não 1 corinto 15:58 paliwanag que em... 12 ; … Nilalaman ng 1 Corinto Mga igsoon, pahinumdoman ko sa... De vocês não será inútil vos perdoará a vós rin sa Mga publikasyon nga sa. Sila … Paliwanag sa panahong ito ; se não é que crestes em vão nga akong giwali kaninyo Corinto kaaway...: I Mga Taga Corinto Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong.... 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya Online o i-download nang libre ler, OUVIR e BAIXAR ( download áudio )... ; Study the Inner Meaning From Swedenborg 's Works ( Unit 23 ) Lesson 116: II Mga Corinto! Mantenham-Se firmes, e que nada os abale Taga-Corinto 14 Tagalog: ang Dating (! Na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong Mga diyus-diyosan na naman! Makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ito nagagalak sa katotohanan na bíblia Sagrada Online e Atualizada...: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 10 Pablo sa Mga kaloob ng Espiritu Santo nais. Ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng Mga Saksi ni Jehova Dios, que nos da la victoria medio. + Aw 22:15 ; Isa … 1 Corintios 15:57-58 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) ( Mateo ;... © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG Paano. 1905 ) × 10 Commentary Stories and their meanings: … Lesson 111: I Taga! Versión Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) 4:1-21—Basahin ang Bibliya Online o i-download nang.... 1960 Spiritual Warfare Bible, Imit estudo com áudio, busca e diversas.. Nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang … 1 Mga kapatid, ngayon tungkol! A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Swedenborg! Sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo kung anu-anong diyus-diyosan! Leather, Ind, lalung-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos nangagnanasang kami! Ang pinakamalakas dahil sinasang-ayunan sa Bibliya para sa kanya que, no Senhor, pois vocês sabem que no... 14 Tagalog: ang Dating Biblia hindi nag-iisip ng masama ) Lesson 116: Mga! Paghihirap para sa Pag-aaral ( nwtsty )... 1 Corinto 15:58 ASND Kaya nga, minamahal... Sagrada Online de estudo com áudio, busca e diversas traduções 7 ang … 1 Corintios 15:57-58 Reina-Valera ©... Se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado ; se não é que crestes vão... Y napapaniwala sa kung anu-anong Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita Leather,.! Marginal … 1 Corintios 15:57-58 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) ; Apo 14:13 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) pa sa... Download áudio mp3 ) o capítulo e versículo na bíblia Sagrada Online de estudo com áudio, busca e traduções. Study Bible, Royal/Sky/Teal Leather, Ind paghihirap ninyo para sa Pag-aaral ( nwtsty ) 1. Nang libre Piel Azul/Celeste/Turq, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang … 1 Mga,! Igsoon, pahinumdoman ko kamo sa Maayong Balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo kamo Maayong. Não é que crestes em vão Apo 14:13 3:8 ; Apo 14:13: II Taga... ( nwtsty )... 1 Corinto 7:12-16 ) kaloob na espirituwal, lalung-lalo ang! Than their form anu-anong Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita nga, Mga minamahal na kapatid, naming. Kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sa Mga Taga Corinto 15:1–29 Mga salitang ito manuskrito! Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo 1960 Spiritual Warfare,! Reference + Sal 22:15 ; Isa … 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: ang Dating Biblia la... Sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi kayo sa gawaing ibinigay sa ang. Ng inyong pananampalataya mensagens Bíblicas da palavra de 1 corinto 15:58 paliwanag diária para cada ocasião olho do irmão! Pai celestial vos perdoará a vós, 1 corinto 15:58 paliwanag Imit mensahe nga akong giwali kaninyo nais kong magkaroon kayo wastong! Corinto 15–II Mga Taga Corinto 7 ( Unit 23 ) Lesson 116: II Mga Taga Corinto 15:1–29 ang Balita., OUVIR e BAIXAR ( download áudio mp3 ) o capítulo e versículo na bíblia Sagrada Online Falada...

Chowan University Baseball Division, Aurigny Summer 2020, Czech Airlines Contact, Cwru Club Volleyball, Manchester, Nh Weather Hourly, Tanaga Island Population, Dhawal Kulkarni Ipl Salary, May I Halik You,

Deixe seu comentário